Arnold van Kuppeveld

Naam: Arnold van Kuppeveld
Adres: Aalsburg 1728
Postcode: 6602 VE Wijchen
Telefoon: 06-20619138
Functie: Fractievoorzitter

Arnold van Kuppeveld is geboren op 30 oktober 1941 te Nijmegen.
Hij is gehuwd met Maria, heeft een zoon, Robert , een schoondochter Esmé en 2 prachtige kleinzonen Chase en Nash. Sinds 1972 is hij woonachtig in Wijchen.

Na het volgen van diverse schoolopleidingen, het vervullen van de militaire dienstplicht en het volgen van aanvullende opleidingen vooral op financieel-economisch gebied is hij in dienst getreden van het UMC St. Radboud in Nijmegen bij de Staf Financieel-Economische zaken Afdeling Vaste Activa en Treasury.

Na een loopbaan van 42 jaar heeft hij per 01.01.02 gebruik gemaakt van zgn. FPU-regeling. Naast zijn reguliere werkzaamheden bij het UMC St. Radboud heeft hij nog diverse nevenfuncties bekleed zoals Penningmeester Ziekenomroep Radio Radboud (25 jaar); Medeoprichter van de Ziekenhuisraad, de ondernemingsraad voor ziekenhuispersoneel;
Medeoprichter, Bestuurslid en penningmeester (22 jaar) van het Hoofdbestuur van de Personeelsvereniging UMC St. Radboud/Radbouduniversiteit.( De vereniging is uitgegroeid tot 7.000 leden);
Betrokken bij de organisatie van lustrumfeesten en sportevenementen, het inrichten van verzorgingsposten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en Secretaris van Sinterklaas(27 jaar);

Ook was hij een aantal jaren, tot 2015, voorzitter van de sectie Hengelsport van de Radbouduniversiteit; Namens de ABVA/KABO, het huidige FNV, had hij zitting in de Ondernemingsraad van het UMC St. Radboud;
Hij was Secretaris van de Commissie Financiën, lid van de Commissie Public Relations en Communicatie, lid van de Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu en lid van de Redactieraad van de Radbode. Op sportgebied heeft hij zijn sporen verdiend bij judo, voetbal, hardlopen en vooral tennis.

Zijn interesse in de Wijchense politiek is ontstaan na een door The Straten gericht verzoek om lid te worden van zijn fractie The Straten voor Gemeentebelangen.

Hij heeft daar gehoor aan gegeven en hiervan geen dag spijt gehad.
Hij is vanaf 2002 afwisselend raads- en commissielid geweest van The Straten voor Gemeentebelangen, Gemeentebelangen, Lokale Dorpspartijen en momenteel Wijchen Lokaal (fractievoorzitter).

Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen stelt Arnold zich namens Wijchen Lokaal kandidaat voor benoeming als lid van de gemeenteraad.
Zijn belangrijkste aandachtsvelden zullen zijn:

  • Het College controleren op de verantwoorde besteding van de gemeentefinanciën;
  • Het beheersbaar houden van de lokale belastingen en -heffingen;
  • Het versnellen van woningbouwprojecten en prioriteit verlenen aan betaalbare koopwoningen voor starters en ouderen en een substantieel gedeelte bestemmen voor sociale huurwoningen;
  • Het terugdringen van de aanleg van windmolenparken en insteken op het gebruik van waterstof;

Na bovenstaande gelezen te hebben zult u zeker tot de overtuiging zijn gekomen dat u niet om Wijchen Lokaal heen kunt bij de komende verkiezingen.

Wij hopen op uw steun.

Het gaat goed met Wijchen, maar het kan altijd beter.
En daar staat Wijchen Lokaal voor garant!!!!

Arnold van Kuppeveld

Fractievoorzitter Wijchen Lokaal

WONEN 

WERKEN

LEVEN

Arnold van Kuppeveld

Fractievoorzitter Wijchen Lokaal

Rianne Kuipers

Fractieondersteuner Wijchen Lokaal

Kees Timmerman

Commissielid Wijchen Lokaal

Henry van den Heuvel

Lijstduwer Wijchen Lokaal

Peter van ‘t Schip

Commissielid Wijchen Lokaal

Wally Soute

Lijstduwer Wijchen Lokaal

Dave Herms

Commissielid Wijchen Lokaal

Olaf van Rij

Lijstduwer Wijchen Lokaal